Întru tine Părinte, cu osârdie s-a mântuit, cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii se bucură, Prea Cuvioase Dimitrie, duhul tău.